Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων του κτιρίου του ΟΒΙ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής για τον ΟΒΙ, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων του κτιρίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Το CPV της υπηρεσίας είναι: 50700000-2 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου» και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Για την παραλαβή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ζ. Λαζαρίδου στο τηλέφωνο 210 61.83.555 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.obi.gr.

Η επίσκεψη στον ΟΒΙ για την επίδειξη των αναφερομένων στην πρόσκληση χώρων του  κτιρίου του ΟΒΙ  θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κ. Θ. Μπούκη στο τηλέφωνο 210 6183585 και είναι υποχρεωτική.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ΟΒΙ, Γιάννη Σταυρουλάκη (πρώην Παντανάσσης) 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου (Γενικό Πρωτόκολλο, Ισόγειο).
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015