Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Διαγωνισμός Μετάφρασης IPC - Διευκρινήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμός Μετάφρασης IPC - Διευκρινήσεις
 

Τα παρακάτω ερωτήματα έχουν τεθεί σχετικά με το διαγωνισμό για το έργο "Μετάφραση του IPC8 core version 2009 από τα αγγλικά στα ελληνικά και δημιουργία αντίστοιχου γλωσσάριου".

Ερώτημα 1.

Δεν διευκρινίζεται στη προκήρυξη εάν επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή εάν κάποιος υποψήφιος δεν επιλεγεί. (Αναφέρεται μόνο ότι επιστρέφεται με την υπογραφή της σύμβασης – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, σελ. 2).

Απάντηση 1.

Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι "η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο", κάτι που προφανώς ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα ενημερωθούν από τον ΟΒΙ όλοι οι συμμετέχοντες για την παραλαβή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Ερώτημα 2.

Ενώ στην προαναφερθείσα σελίδα αναφέρεται ότι η εγγυητική θα είναι ποσοστό 3% του προϋπολογισμού στη σελ. 3 του κεφαλαίου «ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» αναφέρεται ποσοστό 5%.

Απάντηση 2.

Πράγματι, εκ παραδρομής έχει γραφεί στους Γενικούς Όρους Διενέργειας Διαγωνισμού το ποσοστό 3%. Το σωστό ποσοστό είναι 5%, όπως αναγράφεται στα Έγγραφα Νομιμοποίησης Αναδόχου, κάτι που αποτελεί γενική πολιτική του Οργανισμού. 

 


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015