Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ερωτηματολόγιο για την αποτίμηση των γνώσεων της εταιρείας σας για τη ΔΙ
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Ερωτηματολόγιο για την αποτίμηση των γνώσεων της εταιρείας σας για τη ΔΙ
 

 

Ερωτηματολόγιο για την αποτίμηση / εκτίμηση των γνώσεων της εταιρείας σας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ), με χρήση της μεθοδολογίας και της κλίμακας AIDA.

Η μεθοδολογία AIDA που αποτελεί για περισσότερο από 100 χρόνια σημείο αναφοράς των ειδικών του “marketing” χρησιμοποιείται στο ερωτηματολόγιο αυτό για τον προσδιορισμό των επιπέδων γνώσης των εταιρειών για την ΔΙ.

Η κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων κατά AIDA έχει γίνει σε τέσσερα επίπεδα και είναι:
1. A (Attention): η εταιρεία έχει παιδεία και γνώσεις για την ΔΙ
2. I (Interest): η εταιρεία προστατεύει την ΔΙ της με κάποιο τρόπο
3. D (Desire): η εταιρεία διαχειρίζεται τα Δικαιώματα ΔΙ (ΔΔΙ) της
4. A (Action): η εταιρεία εκμεταλλεύεται τα ΔΔΙ της

Τα σχεδιαγράμματα που προκύπτουν με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απεικονίζουν το επίπεδο γνώσης της εταιρείας σας για κάθε τίτλο ΔΙ.
Με μπλε βαθμολογείται η τρέχουσα πρακτική της εταιρείας για το συγκεκριμένο τίτλο και με κόκκινο η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης.

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015