Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Τεχνολογική Πληροφόρηση » Οδηγός Διαχείρισης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Αναζήτηση  
   Είσοδος
Τεχνολογική ΠληροφόρησηΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά Σχέδια
Οδηγός Διαχείρισης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 

Τα τελευταία χρόνια, πέρα της φυσικής ιδιοκτησίας, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση ενός άλλου τύπου άυλων περιουσιακών στοιχείων,  αυτών των άυλων κεφαλαίων, που απορρέουν από την ανθρώπινη δημιουργικότητα, σκέψη και επινοητικότητα και συνιστούν το διανοητικό κεφάλαιο μιας εταιρείας, ενός οργανισμού ή ενός φορέα.

Η προστασία αυτού του κεφαλαίου, δηλαδή η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας αναδεικνύεται σταδιακά σε ένα από τα νέα πεδία έντονου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, και είναι ζωτικής σημασίας για όλους όσοι συμμετέχουν στην εξελικτική πορεία της αγοράς, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, διεργασιών και συστημάτων.

Ο οδηγός αυτός ήταν αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος LIIP (Linking Innovation and Industrial Property – Σύνδεση Καινοτομίας και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) στο οποίο, συμμετείχαν, από την Ελλάδα, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (ΤΠΘ) και το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ).

Σκοπός του οδηγού είναι η ευαισθητοποίηση στελεχών και ερευνητών για τη σπουδαιότητα της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας και της τεχνολογικής πληροφόρησης που μπορεί να αντληθεί από σχετικές βάσεις δεδομένων.

Ο οδηγός παρέχει ένα σύνολο 10 πρακτικών συστάσεων με στόχο την ενσωμάτωση των θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στις στρατηγικές των εταιρειών.

ΟΒΙ, τηλ.: 210 6183598, email: tec@obi.gr
ΕΤΕΠ-Κ, τηλ.: 2810 391908, email: saitakis@stepc.gr
ΤΠΘ, τηλ.: 2310 498204 email: nicolas@thestep.gr


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
Σύνδεσμοι
Τεχνολογικό Πάρκο ΘεσσαλονίκηςΟ οδηγός καλής πρακτικής για τη μεταφορά τεχνολογίας Εθνικές Πλατφόρμες Υποστήριξης σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Ο ευρωπαϊκός κόμβος για την καινοτομίαΕπιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015