Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Συχνές Ερωτήσεις » Τεχνολογική Πληροφόρηση
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Τεχνολογική Πληροφόρηση
 
1. Τι είναι τεχνολογική πληροφόρηση από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας;
Είναι το σύνολο τόσο των τεχνικών πληροφοριών που περιέχονται σε ένα Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας όσο και των υπολοίπων πληροφοριακών στοιχείων που το συνοδεύουν.
 
2. Τι είδους πληροφορία περιέχεται στα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας;
  • Τεχνικές/Επιστημονικές πληροφορίες για την προϋπάρχουσα στάθμη της   τεχνικής.
  • Βιβλιογραφικές πληροφορίες όπως πχ ποιος είναι ο δικαιούχος ή ο εφευρέτης μιας εφεύρεσης.
  • Νομικές πληροφορίες όπως η διάρκεια ισχύος ενός διπλώματος.
  • Πληροφορίες οικονομικού-εμπορικού χαρακτήρα όπως πχ η έρευνα ανταγωνισμού.
 
3. Ποιες είναι οι πηγές τεχνολογικής πληροφόρησης του ΟΒΙ;
  • To έντυπο αρχείο του ΟΒΙ.
  • Το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του ΟΒΙ.
  • Ειδικές βάσεις δεδομένων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας του Ευρωπαϊκού   Γραφείου. 
  • Ειδικές συνδρομητικές επιστημονικές βάσεις δεδομένων.
 
4. Πού παρέχεται η τεχνολογική πληροφόρηση;
H τεχνολογική πληροφόρηση από τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας παρέχεται στα γραφεία του ΟΒΙ στην Αθήνα και στο Διαδίκτυο www.obi.gr
 
5. Πώς παρέχεται η τεχνολογική πληροφόρηση;
H τεχνολογική πληροφόρηση παρέχεται από ειδικευμένο προσωπικό του ΟΒΙ κατόπιν συμπλήρωσης ειδικής αίτησης (αίτηση προέρευνας) - η οποία διατίθεται και στη ιστοσελίδα του Οργανισμού.
 
6. Ποιο το τέλος της έρευνας της τεχνολογικής πληροφόρησης από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας;
Το τέλος προέρευνας ανέρχεται στο ποσό των 60 € για αποτελέσματα μέχρι 60 εγγραφές/τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας (τίτλους). Για αποτελέσματα επιπλέον των 60 εγγραφών/τίτλων εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, θα υπάρχει χρέωση 2 € για κάθε επιπλέον εγγραφή/τίτλο.
 
7. Τι παρέχει η έρευνα τεχνολογικής πληροφόρησης από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας;
Τα αποτελέσματα της έρευνας τεχνολογικής πληροφόρησης περιλαμβάνουν βιβλιογραφικά στοιχεία και περιλήψεις των ανακτηθέντων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και όπου είναι απαραίτητο χαρακτηριστικό σχέδιο.

Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015