Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ταυτότητα ΟΒΙ
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Ταυτότητα ΟΒΙ
 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, είναι ΝΠΙΔ οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές. Ιδρύθηκε με το νόμο 1733/87 και ξεκίνησε τη λειτουργία του από 01.01.1988.

Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο ΟΒΙ αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

Διεύθυνση Γραμματείας Διοίκησης

Διεύθυνση Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 

 • Τμήμα Καταθέσεων και Χορηγήσεων
 • Τμήμα Παραλαβής Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Κοινοτικών Αιτήσεων
 • Τμήμα Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων
 • Τμήμα Παρακολούθησης Μεταβολών και Τελών

Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων

 • Τμήμα Τυπικού Ελέγχου
 • Τμήμα Μηχανολογικών Εφευρέσεων
 • Τμήμα Χημικών και Βιοτεχνολογικών Εφευρέσεων
 • Τμήμα Εφευρέσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τμήμα Ελέγχου και Προώθησης Καινοτομιών 
 • Υπηρεσιακή Μονάδα Ποιοτικού Ελέγχου και Διόρθωσης Δεδομένων
 • Μεταφραστικό Τμήμα

Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης

 • Τμήμα Διεθνών Θεμάτων

Διεύθυνση Τεχνολογικής Πληροφόρησης

 • Τμήμα Τεχνολογικής Πληροφόρησης & Διάδοσης της Καινοτομίας
 • Υπηρεσία Μίας Στάσης

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Υπηρεσιών Πληροφορικής

 • Τμήμα Ανάπτυξης Συστημάτων
 • Τμήμα Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Υπηρεσία Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
 • Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης 

Οικονομική Διεύθυνση

 • Τμήμα Λογιστηρίου
 • Υπηρεσία Προμηθειών 

Διεύθυνση Δικαστικού

και

 • Τμήμα Επικοινωνίας
 • Τμήμα Ασφαλείας και Κτιρίου
 • Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

 Στο πλαίσιο αυτό:

 • Κατοχυρώνει τις εφευρέσεις στην Ελλάδα, χορηγώντας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας και άλλους τίτλους προστασίας
 • Κατοχυρώνει τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
 • Προστατεύει τα βιομηχανικά σχέδια
 • Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, για την προστασία της εφεύρεσης σε οποιαδήποτε από τα κράτη-μέλη της Σύμβασης του Μονάχου.
 • Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής διεθνών αιτήσεων με τη Συνθήκη Διεθνούς Συνεργασίας, γνωστή ως Patent Cooperation Treaty (PCT), όπου με την κατάθεση μιας μόνο αίτησης μπορεί κανείς να ζητήσει την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε όλα τα κράτη-μέλη της.
 • Λειτουργεί ως  γραφείο παραλαβής αιτήσεων για την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων σε διεθνές και σε κοινοτικό επίπεδο.
 • Έχει αναπτύξει πρωτοποριακή υπηρεσία τεχνολογικής πληροφόρησης για τεχνικά και άλλα πληροφοριακά στοιχεία από διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Ευρώπης, των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας, μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων αλλά και των αρχείων του ΟΒΙ με εθνικά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας και μικροφίλμς
 • Λειτουργεί τρεις περιφερειακές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ΔΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης και τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να παρέχει τις υπηρεσίες της τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο
 • Καταχωρεί τις Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας σε ειδικό μητρώο
 • Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες για το ισχύον νομοθετικό σύστημα, στο χώρο των αρμοδιοτήτων του, την κατοχύρωση των εφευρέσεων και τη σωστή πολιτική προστασίας
 • Εκδίδει έντυπα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
 • Διαθέτει για το κοινό του τεχνική και νομική μη δανειστική βιβλιοθήκη
 • Συμμετέχει σε εκθέσεις και διοργανώνει εκδηλώσεις για την ευρύτερη πληροφόρηση του κοινού
 • Γνωμοδοτεί για διάφορα θέματα
 • Ενεργεί δυναμικά στο διεθνή χώρο, συνεργαζόμενος με ομοειδείς Οργανισμούς άλλων χωρών και αντίστοιχους διεθνείς και εκπροσωπώντας την Ελλάδα σ’αυτούς αλλά και προετοιμάζοντας και ελέγχοντας την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών σε θέματα προστασίας εφευρέσεων και μεταφοράς τεχνολογίας.

Ο ΟΒΙ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στοχεύει στην όλο και μεγαλύτερη συμβολή του στον εκσυγχρονισμό και ενδυνάμωση του συστήματος προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και την ενθάρρυνση της καινοτομίας. Συγκεκριμένα, μέσα από την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων, στοχεύει στη διεύρυνση του αριθμού των εφευρετών, επιχειρήσεων και άλλων νομικών προσώπων (π.χ. ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα) που χρησιμοποιούν το σύστημα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στη διαρκή προσαρμογή του συστήματος ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των Ελλήνων χρηστών και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Η δυνατότητα πρόσβασης σε ευρύτατες μη εμπορικές βάσεις δεδομένων, το μοναδικό στην Ελλάδα εξειδικευμένο προσωπικό και, ειδικότερα, η τεχνογνωσία που ο ΟΒΙ έχει αναπτύξει στα 20 χρόνια εμπειρίας του, αποτελούν τα εχέγγυα χαρακτηριστικά ενός αξιόπιστου φορέα σε θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και προστασίας βιομηχανικών σχεδίων.

Ο Οργανισμός έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και την καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων καθώς επίσης για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015