', '' ); */ ?>
16 Δεκ
By: Vivi Makri 0

Οι συντονιστές του Έργου VIP4SME μας ενημερώνουν για το νέο Innovaccess Portal

Στο πλαίσιο του Έργου VIP4SME στο οποίο συμμετέχει ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ως εταίρος, διατίθενται από τους συντονιστές ενημερώσεις, που αφορούν ενέργειες που έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν στο έργο αυτό.

Αυτή τη φορά οι συντονιστές μας ενημερώνουν για το νέο και βελτιωμένο σχεδιασμό του Innovaccess Portal.

Με νέα γραφικά, ακριβή επιλογή εργαλείων και φιλική διεπαφή προς το χρήστη, το portal έγινε πιο απλό και προσιτό ειδικά σε νέους και μη έμπειρους χρήστες. Είναι σημαντικό πως τα εργαλεία που δημοσιεύονται επιλέγονται με βάση το ενδιαφέρον που δείχνουν οι ίδιοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ). Φίλτρα για γρήγορες έρευνες (όπως γλώσσα, επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης ή μορφή εργαλείου), έχουν επίσης υλοποιηθεί.

Επίσης έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε ιστοσελίδες IP άλλων χωρών, επιλέγοντας τη χώρα που σας ενδιαφέρει. Το νέο portal του Innovaccess είναι ανοικτό σε προτάσεις και σχόλια βελτίωσης από τους ίδιους τους χρήστες και ζητά να ενημερωθούν περισσότερο από όλους οι ίδιες οι ΜμΕ ώστε να καταγραφούν οι πραγματικές τους ανάγκες.

Βρείτε την ιστοσελίδα του Innovaccess εδώ: www.innovaccess.eu 

    

Read More
26 Νοέ
By: Vivi Makri 0

Πού ακριβώς «συμβαίνει» η Καινοτομία; Ενημερώσεις από το VIP4SMEs Project

Ο ΟΒΙ ως εταίρος του Προγράμματος VIP4SME Project σάς ενημερώνει, δίνοντας πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή γνώση.

Πού ακριβώς «συμβαίνει» η Καινοτομία;

Μέσα από χιλιάδες έγγραφα, της τελευταίας δεκαετίας, στον World Intellectual Property Organization (WIPO) κατάφεραν να συμπυκνώσουν μαρτυρίες ευφυούς καινοτομίας, οι οποίες παρουσιάζονται στο αρχείο pdf το οποίο μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε κι εσείς στη συνέχεια, στο link που ακολουθεί: https://www.wipo.int/wipr/en/2019/

Στις 130 σελίδες του αρχείου, μπορείτε να βρείτε, μάλιστα, και την εμπεριστατωμένη ανάλυση δύο περιπτώσεων τεχνολογικής εξέλιξης: των «autonomous vehicles» και των καινοτομιών που έχουν σημειωθεί στη γεωργική καλλιέργεια, που η υπόθεση στο αρχείο ονομάζεται «plant biotechnology-connecting urban innovation and rural application».

Δείτε, επίσης, και μία ενδιαφέρουσα ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του European Patent Office (EPO).

Αναφέρει πως τα «συνδεδεμένα ανοικτά δεδομένα» (linked open EP data)  χρησιμοποιούν Uniform Resource Identifiers (URIs) για να εντοπίζουν εφαρμογές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δημοσιεύσεις και άλλες πηγές που υπάρχουν στα δεδομένα ΔΕ. Αυτό επιτρέπει σε δεδομένα ενός «συνόλου δεδομένων» να συνδεθούν και με δεδομένα σε ένα άλλο σύνολο δεδομένων.  Για περιστασιακή χρήση υπάρχει ένα απλό πρόγραμμα περιήγησης δεδομένων, ένα API και μια query interface (διεπαφή ερωτήματος), ενώ για μεγαλύτερη σε όγκο χρήση, τα «βαριά» δεδομένα είναι διαθέσιμα για λήψη (download).

Δείτε πώς μπορεί αυτή η υπηρεσία (European Patent Office Linked open EP data Service) να βοηθήσει και στη δική σας εφευρετική δραστηριότητα, στο link που ακολουθεί:

https://www.epo.org/searching-for-patents/data/linked-open-data.html#tab-1

 

Read More
22 Νοέ
By: Vivi Makri 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Προμήθεια μίας (1) Άδειας Χρήσης Λογισμικού Microsoft Visual Studio Professional

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την Προμήθεια μίας (1) Άδειας Χρήσης Λογισμικού:  Visual Studio Professional with MSDN, γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τo CPV της προμήθειας είναι:

 • 72416000-9 (Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Προδιαγραφές Προμήθειας:

Product Description: Visual Studio Professional with MSDN,   Quantity: 1

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια τo παραπάνω προϊόν καθώς και το συνολικό αντίτιμο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 1.300 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό, ΑΔΑ: 6Ω73465ΧΗΥ-ΟΑΟ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.

 

Read More
21 Νοέ
By: Vivi Makri 0

Σε Θεσσαλονίκη & Αθήνα ενημερώθηκαν εκπρόσωποι Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Φορείς ΜμΕ από τον ΟΒΙ

Η Αθήνα υπήρξε τελευταίος σταθμός στις 15/11/2019, όπου σε κεντρικό ξενοδοχείο πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Προστασία των Βιομηχανικών Σχεδίων και τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ενώ αντίστοιχο σεμινάριο προηγήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 13/11/2019. Την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη τίμησε με την παρουσία του ο  Δρ.  Ι. Κατσογιάννης, μέλος ΔΣ του ΟΒΙ και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου του ΔΣ του ΟΒΙ, κ. Δ. Χρόνη, ενώ αναγνώστηκε και χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή του ΟΒΙ, κ.Π.Κανελλόπουλου.

Και τα δύο σεμινάρια υλοποιήθηκαν σε δύο ενότητες:
Η πρώτη ενότητα σε συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και η δεύτερη στο πλαίσιο του έργου VIP4SME της ΕΕ.

Ενδιαφέρον παρουσίαζε η θεματολογία της εκπαίδευσης, αφού περιελάμβανε και πρακτική άσκηση των παριστάμενων σε Η/Υ βέλτιστης αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων. Επίσης, αναλύθηκαν διεξοδικά θέματα όπως είναι η προστασία του Κοινοτικού Σχεδίου/Κοινοτικού Σήματος/Εθνικού Βιομηχανικού Σχεδίου, δόθηκαν συντεταγμένες για εύκολη έρευνα στις βάσεις DesignView/TMView/e-plus – Βάση για την επιβολή των Δικαιωμάτων της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (enforcement database) και παρουσιάστηκαν τα Εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης του Διανοητικού Κεφαλαίου.

Δείτε τα ονόματα των ομιλητών στα προγράμματα, σε προηγούμενη ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΒΙ:
Για Θεσσαλονίκη: http://www.obi.gr/…/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%c…/
Για Αθήνα: http://www.obi.gr/…/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%c…/

  

Read More
21 Νοέ
By: Vivi Makri 0

Ημερίδα Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σε συνεργασία με ΑΝΚΟ – Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας και Δίκτυο ΠΡΑΞΗ στην Κοζάνη 

Τη Δευτέρα 11/11/2019, ο ΟΒΙ πραγματοποίησε ημερίδα στην Κοζάνη στο πλαίσιο του έργου VIP4SME (VIP4SME Project), η οποία έφερε τον τίτλο «Η Προστασία των Εφευρέσεων ως οικονομικό κεφάλαιο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Στο φιλόξενο κτίριο της ΑΝΚΟ, οι εκπρόσωποι του ΟΒΙ και οι συνδιοργανωτές μας ΑΝΚΟ-Αναπτυξιακή Δυτ. Μακεδονίας και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (PRAXI Network), είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν με ιδιοκτήτες και εκπροσώπους Μικρομεσαίων Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups).

Κύριος στόχος η ενημέρωσή τους για την σπουδαιότητα της προστασίας και διαχείρισης της Διανοητικής τους Ιδιοκτησίας (ΔΙ) μέσα από την διαμόρφωση επιχειρησιακών στρατηγικών και καλών πρακτικών.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν:

Προστασία των Εφευρέσεων & Τεχνολογική Πληροφόρηση από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
Το έργο «#VIP4SME» και πώς μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας – Δίκτυο PRAXI/Διάχυση Τεχνολογίας
Εργαλεία για την διαχείριση του Διανοητικού Κεφαλαίου της επιχείρησής σας
Εντοπισμός και Καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου (Intellectual Asset Management tool)
Αποτίμηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (IP Valuation)

Εδώ, θα βρείτε το Πρόγραμμα και τους ομιλητές: Πρόγραμμα

Δείτε την ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.Kozan.gr εδώ: http://kozan.gr/archives/255594

Άρθρο του Πρωινού Λόγου Κοζάνης εδώ: http://www.prlogos.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%B…/

➡️Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά:
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε.
Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας / Enterprise Europe Network
Tηλ. 2461024022, 24610.27946 (εσωτ. 677,676)
κα Λιάνα Παπατέρπου E-mail: lpapaterpou@anko.gr
κ. Σπύρος Κελλίδης E-mail: skellidis@anko.gr

  

Read More
19 Νοέ
By: Vivi Makri 0

Ο ΟΒΙ στο Fashion & Luxury-Law & Business by Tailored

Υπό την αιγίδα και του ΟΒΙ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου (17:00-20:00) & το Σάββατο 2 Νοεμβρίου (09:00-18:00) το εκπαιδευτικό σεμινάριο Fashion & Luxury – Law & Business Seminar, όπου Έλληνες και ξένοι καταξιωμένοι ομιλητές οι οποίοι προέρχονταν τόσο από το χώρο του Fashion & Luxury, όσο και από το νομικό κόσμο, είχαν την ευκαιρία με τις ομιλίες τους να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για καίρια ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη επιχείρηση μόδας και πολυτέλειας και να απαντήσουν σε ερωτήματα και προβληματισμούς όσων δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο.

Τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) εκπροσώπησε η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια και Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης, κυρία Κατερίνα Μαργέλλου.

Βρείτε συνημμένο το απολογιστικό newsletter της εκδήλωσης εδώ:

Fashion Luxury Law Business Seminar_Newsletter

Read More
15 Νοέ
By: Vivi Makri 0

Εξειδικευμένα Σεμινάρια για την παραβίαση δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποίησης και Πειρατείας  (EU OBSERVATORY) διοργάνωσε εξειδικευμένα σεμινάρια με θέμα «Επιβολή δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) – Υποστήριξη Αρχών Επιβολής στην αναγνώριση προϊόντων που παραβιάζουν δικαιώματα», στο Ηράκλειο Κρήτης (12.11.2019) και τη Θεσσαλονίκη (14.11.2019).

Το Σεμινάριο απευθυνόταν αποκλειστικά στους εμπλεκόμενους φορείς, όπως είναι η Ελληνική Αστυνομία, τα Λιμεναρχεία, τα Τελωνεία και οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Στην Κρήτη συμμετείχαν 53 συνολικά άτομα από τους προαναφερόμενους φορείς, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι εκπροσωπεί των φορέων άγγιξαν τους 67.

Στόχος αυτής της εξειδικευμένης ενημέρωσης ήταν η τροφοδότηση και η ενίσχυση του έργου των Αρχών Επιβολής Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην αναγνώριση προϊόντων παραποίησης, πολλές φορές επισφαλή και για τη δημόσια υγεία.

Χαιρετισμό εκ μέρους του ΟΒΙ και συντονιστής των Σεμιναρίων ήταν η κα  Μυρτώ Λάμπρου Μάουρερ, Προϊσταμένη Διεθνών Θεμάτων στον ΟΒΙ. Χαιρετισμό, επίσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ, πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη και ο Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Κατσογιάννης, μέλος ΔΣ ΟΒΙ και αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ). Στο χαιρετισμό του ο κ. Κατσογιάννης ευχαρίστησε τους εξειδικευμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ διαβεβαίωσε τους παριστάμενους πως ο ΟΒΙ θα εξαντλήσει κάθε δυνατή ευκαιρία ενημέρωσης των Φορέων και του ευρύτερου κοινού στα θέματα προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με πλήθος εκδηλώσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων.

Η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου κα  Nicole Semjevski,  παρουσίασε στους παριστάμενους τις υπηρεσίες που προσφέρει το Παρατηρητήριο, κάνοντας ενδελεχή παρουσίαση-εκπαίδευση στη Βάση Δεδομένων Επιβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Enforcement Portal), καθώς  και του Κέντρου Εκπαίδευσης Virtual Training Centre (VTC) που διατηρεί ο EUIPO.

Στη συνέχεια, εκπρόσωπος της Ιρλανδικής Αστυνομίας – Τμήμα Εγκλημάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, παρουσίασε το παράδειγμα της Ιρλανδικής Αστυνομίας στην καταστολή φαινομένων αντιγραφής και παραποίησης σε πολλούς κλάδους της ευρωπαϊκής αγοράς.

Παίρνοντας το λόγο ο κ. José Antonio Moreno Campos, Γενικός Διευθυντής της ANDEMA, ανέλυσε διεξοδικά την κατάσταση που επικρατεί στην Ισπανία,  και παρουσίασε την ισπανική εμπειρία Επιβολής Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας από την πλευρά των δικαιούχων.

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι ελληνικών Εταιριών και Οίκων πολυτελών ειδών στην Ελλάδα, προχώρησαν σε εκπαίδευση για την καλύτερη και ταχύτερη αναγνώριση απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, παρουσιάζοντας ενδιαφέροντα παραδείγματα.

Την εταιρία PROCTER & GAMBLE, SANOFI εκπροσώπησαν οι κυρίες Άλκηστη Ειρήνη Μαλάμη, Αφροδίτη Αδαμάκου και Χριστίνα Κεφάλα, Δικηγόροι, Δικηγορικό Γραφείο Μαλάμη & Συνεργάτες. Την εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ PHILIP MORRIS, εκπροσώπησε ο κ. Νίκος Πρεντουλής, Δικηγόρος, ενώ τους Οίκους SALVATORE FERRAGAMO, VAN CLEEF & ARPELS, IWC εκπροσώπησε ο κ. Στέφανος Δαλαμάγκας, Δικηγόρος, Δικηγορικό Γραφείο Δαλαμάγκα – Καλογήρου.

Read More
06 Νοέ
By: Vivi Makri 0

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Προστασία των Βιομηχανικών Σχεδίων και τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Αθήνα (15/11/2019)

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Προστασία των Βιομηχανικών Σχεδίων και τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ), το οποίο απευθύνεται σε Φορείς ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και σε ΜμΕ  και θα υλοποιηθεί σε δύο ενότητες:

 • η πρώτη ενότητα (10:00 – 12:45) σε συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΕUIΡΟ), έχει τίτλο Community Design and TrademarkSearching in DesignView/TMViewThe IP Enforcement Portal και
 • η δεύτερη ενότητα (13:00 – 16:15) στα πλαίσια του έργου VIP4SME της ΕΕ, έχει τίτλο The VIP4SME projectInnovaccess platform/IP Management tools .

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019,  στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens, στην αίθουσα “SOCRATES A.”.

Η θεματολογία του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Προστασία του Κοινοτικού Σχεδίου/Κοινοτικού Σήματος/Εθνικού Βιομηχανικού Σχεδίου
 2. Έρευνα στις βάσεις DesignView/TMView/e-plus – Βάση για την επιβολή των Δικαιωμάτων της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (enforcement database)
 3. Εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης του Διανοητικού Κεφαλαίου

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση σε Η/Υ  βέλτιστης αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων.

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο χρηματοδοτείται ως εξής: η πρώτη ενότητα κατά 100% από το ΕUIΡΟ και τον ΟΒΙ και η δεύτερη ενότητα κατά 100% από πόρους του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής VIP4SME.

Τα εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας που θα παρουσιαστούν στην απογευματινή ενότητα  έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεχίζουν να διατίθενται στην κοινότητα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του τρέχοντος έργου VIP4SME, στο οποίο συμμετέχουν ο ΟΒΙ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Οι παρουσιάσεις του ΕUIΡΟ θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο δεν επιβαρύνει οικονομικά τους συμμετέχοντες, απαιτείται όμως η δήλωση της συμμετοχής σας.

Παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας  συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλετε μέχρι την Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019 στην διεύθυνση emis@obi.gr.  Σας ενημερώνουμε ότι λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων (50), οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές με τη σειρά προτεραιότητάς τους (σειρά παραλαβής στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση).

Παρακαλούμε όπως οι φορείς προωθήσουν το παρόν μήνυμα στα μέλη τους.

Περισσότερες πληροφορίες: κυρία Ε. Μίσκου, τηλ. 210 6183553

Πρόγραμμα

Αίτηση Συμμετοχής

Read More
29 Οκτ
By: Vivi Makri 0

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Προστασία των Βιομηχανικών Σχεδίων και τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Θεσσαλονίκη (13/11/2019)

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Προστασία των Βιομηχανικών Σχεδίων και τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ), το οποίο απευθύνεται σε Φορείς ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και σε ΜμΕ  και θα υλοποιηθεί σε δύο ενότητες:

 • η πρώτη ενότητα (10:00 – 12:45) σε συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΕUIΡΟ), έχει τίτλο Community Design and TrademarkSearching in DesignView/TMViewThe IP Enforcement Portal και
 • η δεύτερη ενότητα (13:00 – 16:15) στο πλαίσιο του έργου VIP4SME της ΕΕ, έχει τίτλο The VIP4SME projectInnovaccess platform/IP Management tools .

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019,  στο ξενοδοχείο Porto Palace Hotel, στην αίθουσα “Timber I”, στη Θεσσαλονίκη.

Η θεματολογία του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Προστασία του Κοινοτικού Σχεδίου/Κοινοτικού Σήματος/Εθνικού Βιομηχανικού Σχεδίου
 2. Έρευνα στις βάσεις DesignView/TMView/e-plus – Βάση για την επιβολή των Δικαιωμάτων της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (enforcement database)
 3. Εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης του Διανοητικού Κεφαλαίου
 4. Περιφερειακή βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση σε Η/Υ  βέλτιστης αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων.

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο χρηματοδοτείται ως εξής: η πρώτη ενότητα κατά 100% από το ΕUIΡΟ και τον ΟΒΙ και η δεύτερη ενότητα κατά 100% από πόρους του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής VIP4SME.

Τα εργαλεία διαχείρισης και αποτίμησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας που θα παρουσιαστούν στην απογευματινή ενότητα  έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεχίζουν να διατίθενται στην κοινότητα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του τρέχοντος έργου VIP4SME, στο οποίο συμμετέχουν ο ΟΒΙ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Οι παρουσιάσεις του ΕUIΡΟ θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο δεν επιβαρύνει οικονομικά τους συμμετέχοντες, απαιτείται όμως δήλωση συμμετοχής.

Παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας  συμπληρώνοντας την συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλετε μέχρι την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2019 στην διεύθυνση emis@obi.gr

 Σας ενημερώνουμε ότι λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων (50), οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές με την σειρά προτεραιότητάς τους (σειρά παραλαβής στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση).

Παρακαλούμε όπως οι φορείς προωθήσουν το παρόν μήνυμα στα μέλη τους.

Πληροφορίες: κα Ε. Μίσκου, τηλ. 210 6183553

Πρόγραμμα

Αίτηση Συμμετοχής

Read More
16 Οκτ
By: Vivi Makri 0

DesignEuropa Awards 2020, Eindhoven, 20 Οκτωβρίου 2020

Για την ανάδειξη της σημασίας των σχεδίων και υποδειγμάτων στην ΕΕ, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) – η μεγαλύτερη υπηρεσία της ΕΕ σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας – ανακοίνωσε την 3η διοργάνωση των βραβείων DesignEuropa.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν εταιρείες και/ή φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι έγκυρου καταχωρημένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος  (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designs-in-the-european-union), το οποίο αποτελεί ένα ενιαίο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας που τελεί υπό τη διαχείριση του EUIPO, με ισχύ στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το Eindhoven είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο τόσο ως «η πρωτεύουσα του σχεδιασμού των Κάτω Χωρών»  όσο και ως διεθνής κόμβος για δημιουργική και πνευματική αρτιότητα υψηλής αριστείας.

Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί κατά την ολλανδική εβδομάδα σχεδιασμού του Αιντχόφεν 2020 (DDW). Οργανωμένη από το Ολλανδικό Ίδρυμα Σχεδιασμού, η DDW είναι το  μεγαλύτερο σχεδιαστικό γεγονός  στη Βόρεια Ευρώπη και παρουσιάζει εργασίες και έννοιες από περισσότερους από 2.600 σχεδιαστές σε περισσότερους από 350.000 επισκέπτες ετησίως.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Πολιτικής για το Κλίμα της Ολλανδίας  και το  Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ, η DesignEuropa 2020 θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες και τους ενδιαφερόμενους να μάθουν τις τελευταίες τάσεις στον σχεδιασμό της καινοτομίας και της διανοητικής ιδιοκτησίας για τους δημιουργούς και τους επιχειρηματίες.

Η πρόσκληση για καταχωρίσεις  για το 2020, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του δικτυακού τόπου του EUIPO, θα ξεκινήσει στις  21 Οκτωβρίου 2019.

Read More