Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική  » Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών
 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις χώρες που σχετίζονται με το 6ο  Πλαίσιο Στήριξης Έρευνας, προωθεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική κινητικότητας των Ερευνητών (διασυνοριακή – διαπεριφερειακή και μεταξύ πανεπιστημιακών – ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και άλλων φορέων).

Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι μέσα από τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Κινητικότητας (Δίκτυο EURAXESS) να προσφέρει εξατομικευμένη βοήθεια στους μετακινούμενους ερευνητές και στις οικογένειές τους για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική αλλά και την καθημερινή τους ζωή.

Αναλυτικότερα, με την πρωτοβουλία αυτή επιδιώκεται να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση κινητικότητας των ερευνητών στην Ευρώπη, μέσω του περιορισμού κατά το δυνατόν, των πάσης φύσεως εμποδίων: νομικών, διοικητικών, φορολογικών, κοινωνικής πρόνοιας κλπ. Πιο συγκεκριμένα, η γενική αποστολή του δικτύου περιλαμβάνει πληροφόρηση και βοήθεια προς τους ερευνητές σε θέματα όπως συνθήκες εισόδου, βίζα, άδειες εργασίας, αναγνώριση διπλωμάτων, προσφορά εργασίας, μισθοί, φορολογία, συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση, διαμονή, παιδικοί σταθμοί, εκπαίδευση, εκμάθηση γλώσσας, πρόσβαση στον πολιτισμό της χώρας που τους φιλοξενεί.Με τον τρόπο αυτό υποβοηθάται η δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, προσελκύοντας  μεταξύ άλλων και υψηλού επιπέδου ερευνητές απ’ όλο τον κόσμο.

 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Εθνικό Δίκτυο απαρτίζεται από 11 μέλη, τα οποία αντιστοιχούν σε 6 γεωγραφικές ζώνες.

 Ζώνη 2 – Θράκη:
-        
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 Ζώνη 3 – Πελοπόννησος, Δυτική / Κεντρική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά:
-        
Πανεπιστήμιο Πατρών

Ζώνη 4 – Θεσσαλία, Ανατολική / Κεντρική Ελλάδα, Νησιά Αιγαίου:
-        
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 Ζώνη 5 Αττική:
-         Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
-         Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

 Συντονιστής για την υλοποίηση του προγράμματος στη Ελλάδα (Bridgehead Organization), είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι εξειδικευμένο κέντρο προσφέροντας  υπηρεσίες στο Δίκτυο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Αναλυτικότερα, δίνει προτεραιότητα στην παροχή πληροφοριών και εξυπηρέτησης στους μετακινούμενους ερευνητές που απευθύνονται για βοήθεια στο Δίκτυο και ενημερώνει με εκπαιδευτικά σεμινάρια τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου για θέματα των αρμοδιοτήτων του, συμμετέχει στις συναντήσεις του Δικτύου κλπ. Αν και παρουσιάζεται ότι αντιστοιχεί στη ζώνη 5, λόγω της έδρας του στην Αθήνα, ουσιαστικά οι υπηρεσίες του αφορούν και ισχύουν για όλες τις ζώνες της Ελλάδας.
Η χώρα μας, προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού και στηρίζει ιδιαίτερα τις δράσεις που ενθαρρύνουν την αμφίδρομη κινητικότητα των ερευνητών, προς και από τη χώρα μας.

Πρόσφατα ο ΟΒΙ πρόσθεσε στις παροχές του τη δυνατότητα δωρεάν προέρευνας, ειδικά στα μέλη του Δικτύου (την οποία θα αιτούνται μέσω του «Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης», συντονιστή του Δικτύου).

Στοιχεία επικοινωνίας των μελών του Δικτύου 

Θέσεις για Υποψήφιους Διδάκτορες (Πρόγραμμα "Marie-Curie Initial Training Network")

  1. Project Title: Computational study of isothermal and non-isothermal film flow along non-flat walls
  2. Project Title: Experimental study of interfacial dynamics of film flows : the effects of wall topography and fluid complexity

Ο ευρωπαϊκός οδηγός για την κινητικότητα, τα δικαιώματα και την πρόσληψη των ερευνητών

From Brain Drain to Brain Gain - The Morebrain Project

Το Morebrain Project είναι έργο χρηματοδοτούμενο από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ (FP7) για τη "Διεθνή συνεργασία ανάμεσα στα Μέλη του Δικτύου EURAXESS". Στο πλαίσιο του Morebrain Project συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο για τους Ερευνητές (Researcher Survey), που έχει στόχο την καλύτερη κατανόηση της κινητικότητάς τους.

Η απάντησή σας στο ερωτηματολόγιο, και η κατάθεση των εμπειριών σας θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις που σχετίζονται με την κινητικότητα των ερευνητών.

Μόνο 15' αρκούν για να απαντήσετε. Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερωτηματολόγιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Magda Wislocka, MOREBRAIN Project Member & Survey Manager, magda@iua.ie.

(Το ερωτηματολόγιο είναι στην αγγλική γλώσσα)  


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015