Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων. Επίσης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Επιπρόσθετα ο ΟΒΙ, έχει δημιουργήσει  Περιφερειακά Γραφεία ενημέρωσης του κοινού στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τον Βόλο, τα Ιωάννινα, την Ανατολική Μακεδονία / Θράκη (Ξάνθη, Κομοτηνή), καθώς και μία δορυφορική εστία πληροφόρησης σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) στην Αθήνα, με στόχο την παροχή πληροφοριών από ΔΕ, την ενημέρωση σε θέματα προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και τη διάχυση της τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Warranty (2)

Ευρεσιτεχνίες

Επινοήματα νέα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής (προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή).

Β.Σ

Βιομηχανικά Σχέδια

Εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει (γραμμή, σχήμα,  χρώμα κλπ)

τεχν.πληρ

Τεχνολογική Πληροφόρηση

Παρέχει τεχνικές πληροφορίες από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), σε διεθνές επίπεδο, για ένα συγκεκριμένο θέμα ή πρόβλημα, σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

τέλη

Τέλη

Τα δικαιώματα που παρέχουν οι τίτλοι προστασίας αποκτώνται και διατηρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων Τελών

Εκδηλώσεις

Περισσότερα

    No Future Published Event Found

EUIPO_LOGO_EN
uno_wipo
INNOVACCESS
logo

Πιστοποιήσεις QMS : EN ISO 9001:2015 and ΕΝ ISO 14001:2015

Ηλεκτρονική Κατάθεση

 
Ο ΟΒΙ από 15 Απριλίου 2019 έθεσε στη διάθεση του κοινού και των συνεργατών του τη νέα εφαρμογή Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεων. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα που αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών και εντάσσεται στη γενικότερη σχεδίαση του Οργανισμού για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των σχέσεων με τους εφευρέτες και τους σχεδιαστές. Δεν αλλάζει τίποτα από τη νομοθεσία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία. Αλλάζει μόνον ο τρόπος κατάθεσης που θα γίνεται πλέον ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά μέσω του νέου συστήματος, στον σύνδεσμο https://efiling.obi.gr . Για τις οικονομικές συναλλαγές σας, που θα πραγματοποιούνται, επίσης, ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά, σάς ενημερώνουμε πως εκτός της χρήσης καρτών (πιστωτικών & χρεωστικών), μπορείτε να κάνετε χρήση και του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ. Για την εγγραφή σας στο σύστημα, απαιτείται επαλήθευση της ταυτότητάς σας, είτε μέσω του συστήματος Taxisnet είτε με τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Στη δεύτερη περίπτωση, για την έγκριση της υπογραφής σας απαιτείται μία εργάσιμη ημέρα. Η έκδοση που είναι σε λειτουργία αυτή τη στιγμή θα εξελίσσεται διαρκώς και γι’ αυτό κάθε παρατήρησή σας είναι ευπρόσδεκτη και θα ληφθεί υπόψη προκειμένου να ενσωματωθεί άμεσα ή μακροπρόθεσμα στο νέο σύστημα. Για οποιαδήποτε απορία η δυσκολία χρήσης παρέχεται τεχνική υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό στον ΟΒΙ (Help Desk) στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210 6183692-4, 09:00-16:00 καθημερινά. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε email στο help_desk@obi.gr και θα λάβετε απάντηση το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών. Εάν κάποιος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι ευπρόσδεκτος στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, στην Κεντρική Διεύθυνσή του.