Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων. Επίσης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Επιπρόσθετα ο ΟΒΙ, έχει δημιουργήσει  Περιφερειακά Γραφεία ενημέρωσης του κοινού στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τον Βόλο, τα Ιωάννινα, την Ανατολική Μακεδονία / Θράκη (Ξάνθη, Κομοτηνή), καθώς και μία δορυφορική εστία πληροφόρησης σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) στην Αθήνα, με στόχο την παροχή πληροφοριών από ΔΕ, την ενημέρωση σε θέματα προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και τη διάχυση της τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Warranty (2)

Ευρεσιτεχνίες

Επινοήματα νέα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής (προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή).

Β.Σ

Βιομηχανικά Σχέδια

Εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει (γραμμή, σχήμα,  χρώμα κλπ)

τεχν.πληρ

Τεχνολογική Πληροφόρηση

Παρέχει τεχνικές πληροφορίες από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), σε διεθνές επίπεδο, για ένα συγκεκριμένο θέμα ή πρόβλημα, σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

τέλη

Τέλη

Τα δικαιώματα που παρέχουν οι τίτλοι προστασίας αποκτώνται και διατηρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων Τελών

Εκδηλώσεις

Περισσότερα

    No Future Published Event Found

EUIPO_LOGO_EN
uno_wipo
INNOVACCESS
logo

Πιστοποιήσεις QMS : EN ISO 9001:2015 and ΕΝ ISO 14001:2015

Αναστολή επισκέψεων κοινού στα γραφεία του ΟΒΙ με στόχο την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

 
Αναστολή επισκέψεων κοινού στα γραφεία του ΟΒΙ με στόχο την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 Στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί και με στόχο την αποφυγή του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι επισκέψεις του κοινού στα γραφεία του Οργανισμού αναστέλλονται μέχρι εκδόσεως νεότερης ανακοίνωσης. Ο Οργανισμός θα λειτουργεί για το επόμενο διάστημα με προσωπικό ασφαλείας και η επικοινωνία θα γίνεται μόνο τηλεφωνικά ή μέσω email στο info@obi.gr. Η κατάθεση αιτήσεων και η πληρωμή των τελών θα γίνεται ηλεκτρονικά όπως ισχύει.