Νομοθεσία

Νομοθεσία για τις εφευρέσεις, τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και υποδείγματα, τη μεταφορά τεχνολογίας και τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών.