Νομοθετικά Κείμενα για τις εφευρέσεις, τα σχέδια και υποδείγματα, τη μεταφορά τεχνολογίας και τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών (pdf – Δεκέμβριος 2020).

Νόμος για τα Εμπορικά Σήματα – Νόμος υπ. αριθμ. 4679 (ΦΕΚ Α’ 71/20.03.2020)

Νομολογία σχετική με τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία (πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε σε συμπιεσμένη μορφή – zip).

Σχετική νομοθεσία για κάθε τίτλο προστασίας:

Για ευρεσιτεχνίες εδώ: http://www.obi.gr/el/euresitexnies/sxetiki-nomothesia/

Για βιομηχανικά σχέδια εδώ: http://www.obi.gr/el/biomixanika-sxedia/%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/

 

Σύστημα Παροχής Διαδικτυακών Υπηρεσιών Νομικής Πληροφόρησης

Οδηγός Καλής Πρακτικής για τη Μεταφορά Τεχνολογίας  (pdf)  6.45 MB

Οδηγίες προς Χρήστες

Όλα τα αρχεία νομοθετικών κειμένων, εισαγωγικών   νομικών παρατηρήσεων και υποδειγμάτων συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας που   περιέχονται στον Οδηγό Καλής Πρακτικής για τη Μεταφορά Τεχνολογίας (ΟΚΠ) σε   μορφοποίηση *.pdf απεικονίζονται στο αρχείο με την ονομασία   «Οδηγός Καλής Πρακτικής για τη Μεταφορά Τεχνολογίας.pdf».

Τα εν λόγω αρχεία είναι διαθέσιμα και σε   μορφοποίηση word document (*.rtf<, *.doc) μέσω υπερσύνδεσης (hyperlink) που εμφανίζεται   στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας κάθε αρχείου σε μορφή συνδετήρα, και παρέχει   στο χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης  στο   αντίστοιχο word document.