Αποφυγή Παραπλανητικών Επιστολών/Τιμολογίων

Πολλοί αιτούντες ή κάτοχοι Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Εθνικών Αιτήσεων ΔΕ και ΠΥΧ, Διεθνών Αιτήσεων [PCT], Ευρωπαϊκών Αιτήσεων Ευρεσιτεχνίας, Εθνικών Εμπορικών Σημάτων,  Ευρωπαϊκών Εμπορικών Σημάτων, Διεθνών Εμπορικών Σημάτων Εθνικών Βιομηχανικών Σχεδίων, Ευρωπαϊκών Βιομηχανικών Σχεδίων, Διεθνών Βιομηχανικών Σχεδίων,) λαμβάνουν από εταιρείες ή/και ιδιώτες επιστολές και τιμολόγια με τα οποία καλούνται να πληρώσουν τέλη.

Αυτές οι εταιρείες και τα άτομα χρησιμοποιούν ονόματα, συντομογραφίες και/ή λογότυπα που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να δημιουργούν την εντύπωση ότι προέρχονται από επίσημο φορέα, όπως τον ΟΒΙ, ή τον WIPO ή το ΕΡΟ ή το EUIPO σε μια προσπάθεια να δώσουν την εντύπωση ότι ενεργούν για λογαριασμό τους.

Τα αιτήματα αυτά  προσπαθούν να σας παραπλανήσουν.

Πληροφορίες και παραδείγματα επιστολών και τιμολογίων που ελήφθησαν μπορείτε να βρείτε

  • στον ιστότοπο του OBI
  • στον ιστότοπο του WIPO
  • στον ιστότοπο του ΕΡΟ
  • στον ιστότοπο του EUIPO