Κατοχύρωση Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο Εξωτερικό

Ο ΟΒΙ λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων:

  1. Για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Για την προστασία μιας εφεύρεσης σε οποιοδήποτε από τα 39 κράτη-μέλη της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας
  2. Για Διεθνή Κατάθεση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Βάση της Συνθήκης Διεθνούς Συνεργασίας (Patent Cooperation Treaty – PCT)
  3. Για Καταχώριση Διεθνούς Σήματος (Πρωτόκολλο της Μαδρίτης)
  4. Για Βιομηχανικό Σχέδιο σε Διεθνές Επίπεδο  (Διακανονισμός Χάγης)
  5. Για Βιομηχανικό Σχέδιο  σε Κοινοτικό Επίπεδο (Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – EUIPO)
  6. Η κατάθεση για Σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται απ’ ευθείας στον EUIPO μέσω της ηλεκτρονικής τους σελίδας. Αναλυτικότερες οδηγίες για τις σχετικές διαδικασίες θα βρείτε στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/help και στα τηλέφωνα: +34965139100 και +34965139400

Για όλα τα θέματα που αφορούν κατοχύρωση στο εξωτερικό μπορείτε να καλείτε στο +302106183667 ή 2111097918 ή να αποστείλετε email στο sflo@obi.gr ή εναλλακτικά:

  1. για θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα ή το Διεθνές Δίπλωμα μπορείτε να καλείτε στο +302106183520 ή να αποστείλετε email στο fjav@obi.gr
  2. για θέματα που αφορούν το Διεθνές Σήμα μπορείτε να καλείτε στο +30 211 1097917 και να αποστείλετε email στο dgia@obi.gr